Nieuwe site

Aangezien mijn blog op Blogger gecrashed is [en niet meer goed te krijgen was] heb ik besloten een blog in eigen beheer te maken…

Dit is dus het begin van het nieuwe FC blog…